Δήλωση Αποστολής

‘Βασική επιδίωξη της εταιρίας είναι η εμπορία και η ανάπτυξη εξελιγμένων αγροτικών προϊόντων που να ανταποκρίνονται καθολικά στις σύγχρονες και δυναμικές ανάγκες των καταναλωτών αλλά και της κοινωνίας ως σύνολο, με σεβασμό στο περιβάλλον και με κύριο γνώμονα την ανθρώπινη αξία.’

Δήλωση Προέδρου

“Η συνεχής εξέλιξη και τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών έχουν μεταβάλει πλήρως το πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, όπως η ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι οι πρώτες οι οποίες θα κεφαλαιοποιήσουν την εξέλιξη αυτή διατηρώντας, ωστόσο, την ευθύνη τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση όλων των ισορροπιών του οικολογικού συστήματος. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις πιθανές προκλήσεις που θα ανακύψουν με αποφασιστικότητα και ευελιξία.

Εξελισσόμαστε συνεχώς, διατηρώντας, όμως, το ίδιο από την πρώτη μέρα ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί το σπουδαιότερο κομμάτι της πολύπλοκης αλυσίδας που λέγεται επιχείρηση. Οι άνθρωποι μας είναι αυτοί που κρατούν το οικοδόμημα ζωντανό και ακμάζον. Είμαι σίγουρος πως όλοι μαζί κοιτούμε με αισιοδοξία το μέλλον το οποίο θα είναι γεμάτο καινοτομία και δημιουργικότητα.”

Νίκος Καρβελάς

Scroll to Top