Συστήματα Διαχείρισης

Η ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται για την πλήρη συμμόρφωση με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και μετρήσεις στην προσπάθεια της για πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών.

Η ποιότητα και η διασφάλιση αυτής είναι πρωταρχικό ζητούμενο για την εταιρία σε όλα τα φάσματα της δραστηριότητας της ,ενώ ταυτόχρονα όλες οι διεργασίες είναι αυστηρά καθορισμένες και με πλήρη συμμόρφωση και σεβασμό στους κανονισμούς που ορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρία πορεύεται συνεχώς με στόχο την παροχή προϊόντων με απαράμιλλη ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός εκσυγχρονίζεται συνεχώς κάτι που ισχύει και για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας εν γένει. Λαμβάνονται, πάντοτε, και χωρίς καμία παρέκκλιση όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων αλλά και οποιουδήποτε άλλου εισέρχεται στις εγκαταστάσεις, μέσω αυστηρών κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τέλος, όλες οι διεργασίες γίνονται με γνώμονα την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος που τόσο ταλανίζει τον πλανήτη.

Δείτε σας παρακαλώ παρακάτω τις πιστοποιήσεις της εταιρίας από τον φορέα INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATION:

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
HACCP 2020
Scroll to Top