Εγκαταστάσεις Αμφιλοχίας

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Στάνο Αμφιλοχίας. Εδώ αποθηκεύεται ο μεγαλύτερος όγκος των κτηνοτροφικών εφοδίων που εισάγει η εταιρία καθώς και των υλικών συσκευασίας . Υπάρχει τεχνολογικά εξελιγμένος εξοπλισμός με τον οποίο πραγματοποιούνται παραγωγές διάφορων κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και διάφορες ανασυσκευασίες αυτών. Εξυπηρετείται με καθημερινές αποστολές τεράστιος όγκος πελατών σε όλη την Ελλάδα με ακρίβεια και συνέπεια μέσω εξαίρετων συνεργατών αλλά και ίδιων μεταφορικών μέσων.

Scroll to Top