L-ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ 100

L-ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ 100

Η μεθειονίνη διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της πρωτεϊνικής λειτουργίας και της ολικής οξειδοαναγωγής των τροφών στο ζώο. Επιπλέον, η μεθειονίνη χρησιμεύει ως πρόδρομος για την κυστεΐνη, τη γλουταθειόνη και την ταυρίνη, τα οποία είναι σημαντικά κυτταρικά αντιοξειδωτικά (Brosnan and Brosnan, 2006). Ο άλλος λειτουργικός ρόλος της μεθειονίνης είναι η προώθηση της ανάπτυξης του εντέρου, ειδικά σε ταχέως αναπτυσσόμενα νεαρά ζώα.

Η μεθειονίνη μπορεί να υπάρξει στη μορφή L ή D, τα επονομαζόμενα εναντιομερή που  απεικονίζονται (χωροταξικά) ως καθρέφτες μεταξύ τους. Χημικά, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των μορφών L και D, αλλά τα ένζυμα είναι ειδικά για τις τρισδιάστατες διαμορφώσεις.

Βρείτε περισσότερα για το προϊόν εδώ.

Μόνο το L ισομερές ενσωματώνεται απευθείας σε φυσικά απαντώμενες πρωτεΐνες.

Το εναντιομερές D-Methionine μπορεί να παραχθεί μόνο διαμέσου χημικών διεργασιών.

Το προϊόν CJ L-Met 100 παρέχει τη μοναδική βιολογικά ενεργή L-ισομερή μορφή μεθειονίνης που προέρχεται από μια καινοτόμο διαδικασία ζύμωσης.

Κύρια οφέλη

*εξαιρετική βιοδιαθεσιμότητα

Μέσω μίας σειράς πειραματικών δοκιμών σε αρκετά παγκοσμίως αναγνωρίσιμα ερευνητικά ιδρύματα, η L-Μεθειονίνη έχει δείξει με συνέπεια σχετικά υψηλότερα ποσοστά σχετικής βιοδιαθεσιμότητας (RBA) σε σύγκριση με την DL- Μεθειονίνη αναφορικά με τα FCR, ADG και το τελικό βάρος του ζώου.

*προϊόν ζύμωσης (φυσική διεργασία)

Η CJ L- Μεθειονίνη παράγεται με μία καινοτόμο διεργασία ζύμωσης χρησιμοποιώντας ακατέργαστη ζάχαρη, συνδυάζοντας συνεπώς την αειφορία και την αποδοτικότητα στη διατροφή του ζώου. Δεν μένουν χημικά κατάλοιπα στο σώμα του ζώου, αφού το προϊόν είναι αποτέλεσμα φυσικής διεργασίας. Τέλος γίνεται χρήση βιώσιμων πρώτων υλών (ζάχαρη, καλαμπόκι, ταπιόκα), αποφεύγοντας την προσθήκη πεπερασμένων χημικών πρώτων υλών (όπως στην παραγωγή της DL-Μεθειονίνης).

 

*L-Ισομερές της Μεθειονίνης (κατάλληλο για μικρά ζώα)

Το παραγόμενο με φυσικό τρόπο ισομερές των αμινοξέων είναι της μορφής L-.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία FDA παρ. 172.300 , τ.21, το ισομερές  L- είναι το πλέον κατάλληλο πρόσθετο τροφής για τους νεαρούς οργανισμούς. (τάση BLL/ Baby Loves L-)

Συγκεκριμένα για την απορρόφηση του ισομερούς D- ο οργανισμός του ζώου απαιτείται να δαπανήσει περεταίρω ενέργεια για τη διεργασία της ρακεμοποίησης (προκειμένου να μετατραπεί σε L-) και να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ειδικά στους νέους οργανισμούς η διαδικασία της ρακεμοποίησης απαιτεί περισσότερη ενέργεια καθώς τα απαραίτητα ένζυμα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (D’ Aniello et al., 1993) Ως αποτέλεσμα αυτών τα νεαρά ζώα μπορούν να αφομοιώσουν πιο εύκολα την L-Μεθειονίνη και να επωφεληθούν των ιδιοτήτων προς ταχύτερη ανάπτυξη του ζώου.

 

Βρείτε περισσότερα για το προϊόν εδώ.

 

Πειραματικά αποτελέσματα προσφάτων ερευνών in –vivo L-METHIONINE σε σύγκριση με DL-METHIONINE

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.