Archive

Σε συνέχεια της από 18.12.2019 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Μ13 σας ενημερώνουμε ότι οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την 21.01.2020 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 03.02.2020, κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο...

  Το γραφείο ΟΣΔΕ της εταιρείας ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ καλεί τους κτηνοτρόφους να προσκομίσουν τα μητρώα αιγοπροβάτων έως τις 9/9/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.   Γραφείο ΟΣΔΕ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ Μακρή 11 κ Σούλου (2ος όροφος), Αγρίνιο Τ.Κ.: 30100 ΤΗΛ: 26410 57007 ΤΗΛ: 26410 56900 ΤΗΛ: 26410 39856 FAX:26410 39857 E-MAIL: info@karvelasosde.gr...

  Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά παρέκκλιση για το τρέχον έτος (2019), η προθεσμία υποβολής έληξε την 18η Ιουνίου 2019. Μέχρι τις 15/7/2019, η αίτηση παραλαμβάνεται με ποινή καθυστέρησης. Μετά τις 15/7/2019 η αίτηση θεωρείται...

  Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών για να αποδοθούν κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης στους παραβάτες γεωργούς. Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης: Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις...

  Έχοντας ως στόχο τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στους νέους και τους νεοεισερχόμενους αγρότες και αξιοποιώντας κάθε κανονιστικό εργαλείο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της δραστηριότητάς τους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και...

  Αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου του εκάστοτε έτους.   Αυτό ισχύει και για τις φετινές...

  Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως Φορέας Συντονισμού & Τεχνικής Υποστήριξης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 400.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ (και περίπου 530.000 αιτήσεις έχουν δεσμευτεί από αντίστοιχα ΚΥΔ).   Δεδομένου ότι την προηγούμενη χρονιά το πλήθος των αιτήσεων ήταν...

  Την Τρίτη 18/6/2019 λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019. Με δεδομένο ότι ήδη έχει δοθεί παράταση ενός μήνα από την ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αυτή είναι τελική, υποχρεωτική από τον κοινοτικό κανονισμό, ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ...

  Στον αέρα κινδυνεύει να μείνει η αποσφαλμάτωση χιλιάδων δηλώσεων ΟΣΔΕ που υποβλήθηκαν στα 8 ΚΥΔ τα οποία αρνούνται, ως οφείλουν, να υπογράψουν συμβάσεις συνεργασίας με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία αποσφαλμάτωσης για περίπου 20.000 δηλώσεις στους νομούς...

  Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019.   Αυτό ορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είναι η εξής:   https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A5246%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%91%CE%989?inline=true...