Αιτήσεις αναθεώρησης κατά των αποτελεσμάτων για το Εθνικό Απόθεμα

Αιτήσεις αναθεώρησης κατά των αποτελεσμάτων για το Εθνικό Απόθεμα

Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

 

Αιτήσεις αναθεώρησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018.

 

Λόγοι υποβολής ένστασης

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεαρής ηλικίας ii) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών iii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη καθορισμού περιφέρειας σε αγροτεμάχια του γεωργού iv) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη άρσης επικάλυψης σε αγροτεμάχια του γεωργού v) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων του γεωργού vi) Μη χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος λόγω δέσμευσης του τίτλου χορήγησης για περαιτέρω έλεγχο vii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω διαφωνίας στα αποτελέσματα ελέγχου της τηλεπισκόπησης.

 

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A30%CE%9E46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%98%CE%9B1?inline=true

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.