Τρία έτη με μείωση φόρου 50% αγρότες με βιβλία ή χωρίς και εισόδημα ως 10.000 ευρώ

Τρία έτη με μείωση φόρου 50% αγρότες με βιβλία ή χωρίς και εισόδημα ως 10.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

 

Η μείωση αυτή τονίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή σχετικά ερωτήματα, εφαρμόζεται για το πρώτο έτος που δηλώνεται εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω Ε3 και για τα δύο (2) επόμενα έτη για τα οποία δηλώνεται εισόδημα.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.