ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SULPHOMEX 1LT

Περιγραφή

Το θείο και το άζωτο είναι σημαντικά συστατικά των φυτικών ενζύμων και πρωτεϊνών. Ελλείψεις του ενός ή του άλλου στοιχείου έχουν αντίκτυπο τόσο στην απόδοση της σοδειάς, όσο και στην ποιότητα της παραγωγής. Οπτικά η τροφοπενία στο θείο παρουσιάζεται σπάνια, ωστόσο σε περιπτώσεις που εμφανιστεί, παρατηρείται χλώρωση στα φύλλα, με τα νεαρά φύλλα να εμφανίζουν την προσβολή πρώτα. Η χλώρωση στα φύλλα μπορεί να οδηγήσει σε νεκρωτικές κηλίδες κοντά στο μίσχο των φύλλων. Πολλές αρόσιμες καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων των ζαχαρότευτλων, λαχανικών, δημητριακών και συγκεκριμένων φρούτων επωφελούνται από την εφαρμογή θείου. Διατίθεται σε φιάλη 1lt.

Δείτε εδώ τα χαρακτηριστικά: Sulphomex 1L , MSDS