Εταιρική Ευθύνη

Η ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. πορεύεται πάντοτε με γνώμονα την διασφάλιση του περιβάλλοντος, την επαγρύπνηση σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων και της κοινωνίας εν γένει και κινείται πάντοτε για την προάσπιση του πολιτισμού μέσω διάφορων δωρεών και συμμετοχών σε οργανώσεις/σωματεία και σε τοπικούς φορείς.

Για την ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικός πυλώνας σε κάθε έκφανση της δραστηριότητας της.

Η εταιρία δεσμεύεται συνεχώς και απαράκλητα για τα ακόλουθα:

 • Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί για την εταιρία βασική προτεραιότητα και μονόδρομο σε κάθε στάδιο της δράσης της

   

 •  Η αειφόρος ανάπτυξη είναι για την ΚΑΡΒΕΛΑΣ υπόθεση ύψιστης σημασίας και κινείται πάντοτε προς την κατεύθυνση αυτή

   

 •  Το προϊόν που είτε παράγει είτε εμπορεύεται συμμορφώνεται με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις σε επίπεδο ποιότητας και περιβάλλοντος

   

 • Σεβασμός και προάσπιση των εργαζομένων της εταιρίας και των διαφόρων χαρακτηριστικών αυτών

   

 • Τέλος, η εταιρία επιλέγει τους συνεργάτες της (προμηθευτές, πελάτες) προσεκτικά και πάντοτε τους παρακινεί να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα και να κινούνται προς την κατεύθυνση της προάσπισης των ανθρώπων, της κοινωνίας εν γένει, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος .

   

   

Scroll to Top