Καριέρα

Ο Στόχος μας

Για την εταιρία ο εργαζόμενος είναι σε πρώτο πλάνο και για το λόγο αυτό προσφέρει ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή και στοχευμένη εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικές αποδοχές και πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Για τα βιογραφικά τα οποία λαμβάνονται, τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα και διατηρούνται στο αρχείο μας για την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας.

Τέλος, η εταιρία είναι διαθέσιμη για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων (μεταπτυχιακών, διδακτορικών κ.α.) και πειραματικών στα εργαστήρια που διαθέτει στο εργοστάσιο του Υπάτου στα πλαίσια της προσπάθειας της για έρευνα και καινοτομία.

Αποστολή CV

Τηλέφωνο

Scroll to Top