Borax Decahydrate

B2O3 (*) %: 36,470-38,500

Na2B4O7.10H2O% :99,900-105,450

SO4 (*) ppm: Max 135,000

Cl (*) ppm: Max 70,000

Fe (*) ppm: Max 10,000

Sieve (+)1,180 mm (*) %: Max 4,000

Sieve (-)0,063 mm (*) %: Max 4,000

Δείτε το MSDS

 

Scroll to Top