ΣΟΡΓΟΣ 25KG

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΠΟΡΟΣ ΣΟΡΓΟΥ 1ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ HAY-DAY

Υβρίδιο μέσης πρωιμότητας (68 ημερών) με ταχύτατη αναβλάστηση.

(Sorghum bicolor x sudanense hybrid)

Κατάλληλο για ενσίρωμα. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά φυτού: Ψηλό, με ελαστικά στελέχη, ενώ διαθέτει ταχύτατη αναβλάστηση η οποία επιτρέπει περισσότερες των τριών κοπών(σε αρδευόμενα χωράφια)

Καταλληλότερη εποχή κοπής: από την έκπτυξη της ταξιανθίας έως το στάδιο γάλακτος του σπόρου. Επίσης είναι ανθεκτικό στο πλάγιασμα

  • Περίοδος σποράς: Άνοιξη (ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 16οC)
  • Ποσότητα σπόρου: 4-5 κιλά/στρ.
  • Υψηλή απόδοση σε ξηρά ουσία: 12-14 τόννοι/εκτάριο.

Διατίθενται σε συσκευασίες των 25kg.

Scroll to Top