Storm Ultra Secure (25gr)

STORM Ultra Secure 25gr- Flocoumafen 0.003% β/β

Εγγυημένη σύνθεση: Flocoumafen 0.003% β/β, καθαρότητα: 95,5%

Χρήση 1: Κατά των ποντικών και αρουραίων – Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες Ποντικοί: Mus musculus (Οικιακό Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) – Ενήλικα και νεαρά άτομα

Χρήση 2: Κατά των ποντικών & αρουραίων – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι, γύρω από κτίρια. Ποντικοί: Mus musculus (Οικιακό Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) – Ενήλικα και νεαρά άτομα

Χρήση 3: Κατά των ποντικών και αρουραίων – Εσωτερικοί χώροι- Ερασιτέχνες χρήστες Ποντικοί: Mus musculus (Οικιακό Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) – Ενήλικα και νεαρά άτομα

Χρήση 4: Κατά των αρουραίων- Εξωτερικοί χώροι, γύρω από κτίρια- Ερασιτέχνες χρήστες . Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) – Ενήλικα και νεαρά άτομα

Είναι κατάλληλο και για ερασιτεχνική χρήση.

Διατίθεται σε συσκευασία: 275gr

Δείτε την ετικέτα του προϊόντος

Δείτε το MSDS του προϊόντος

Δείτε την Έγκριση του προϊόντος

Scroll to Top