Υπηρεσίες

Η ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. το 2019 προχώρησε σε μια στρατηγική κίνηση απόκτησης εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας αγροχημικών ειδών στο Ύπατο Βοιωτίας ( πρώην BAYER). Ήταν το πρώτο μονοπάτι για την εξέλιξη της εταιρείας από απλό διανομέα αγροχημικών ειδών σε συσκευαστή με τελικό προορισμό σε παραγωγό.

Στην επιτυχία συνετέλεσαν και μεγάλες συνεργασίες με εταιρείες όπως ISAGRO, SHARDA, HELM, PROBELTE, OMEX.

Χάρη στην εξαιρετική θέση της εγκατάστασης του εργοστασίου η εταιρεία ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ προέβη και σε επέκταση σε νέο κλάδο, αυτό των Chemical Logistics, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες αποθήκευσης, διακίνησης αλλά και παραγωγής και συσκευασίας φυτοφαρμάκων (παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω).

Προκειμένου να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών, απέκτησε τις δικές της εγκαταστάσεις Chemical Logistics στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας συνθήκες έγκαιρης εξυπηρέτησης για όλο το δίκτυο των αποθετών στην Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.

 • 56.000 τ.μ. Έκταση
 • 2.500 τ.μ. Χώροι παραγωγής και συσκευασίας
 • 6.000 τ.μ. Στεγασμένοι Αποθηκευτικοί χώροι
 • 1.450 τ.μ. Διοικητικοί χώροι, όπως πλήρως εξοπλισμένο χημείο με χρωματογράφο αερίου και υγρών, γραφεία διοίκησης, γραφεία υποστήριξης διακίνησης αποθήκευσης και φόρτωσης ετοίμων, κ.λ.π.
 • 7.000 Τόνοι δυνατότητα ετήσιας παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας σπόρων)
 • Θέση : 80 χλμ από Αθήνα και 440 χλμ από Θεσσαλονίκη
 • Πιστοποιήσεις: ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001
 • Συμβατό με τις προδιαγραφές EU SEVESO IIΙ
 • 1.000 τ.μ. Στεγασμένοι Αποθηκευτικοί χώροι
 • 1.500 παλετοθέσεις διαμορφωμένες για επικίνδυνα προϊόντα
 • Θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας
 • 200 τ.μ. Διοικητικοί χώροι, γραφεία υποστήριξης διακίνησης αποθήκευσης, αίθουσα συναντήσεων
 • Αποθήκευση χημικών προϊόντων, αγροχημικών ειδών, σπόρων κηπευτικών και μεγάλης καλλιέργειας
 • Διάκριση αποθήκης ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας
 • Δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης εμπορευμάτων όλων των τύπων συσκευασίας (παλετών, κιβωτίων, βαρελιών, τεμαχίων κλπ)
 • Διανομές σε πρακτορεία μεταφορών, σύμφωνα πάντα με τους ADR κανονισμούς.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης παρτίδων (LOT) καθώς και όλων των μεθόδων συλλογής παραγγελιών FIFO (First In - First Out), FEFO (First Expiring - First Out), LIFO (Last In – First Out).
 • On line παρακολούθηση κινήσεων ειδών από τον ίδιο τον αποθέτη
 • Μεγάλη ακρίβεια στις χρονικές παραδόσεις.
 • Ευελιξία.
 • Εξειδικευμένο προσωπικό σε διαδικασίες εισαγωγών – εξαγωγών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για βελτιστοποίηση των διακινηθέντων ειδών.
 • Προγραμματισμός διαχείρισης ειδών ανάλογα με τις ανάγκες του αποθέτη.
 • Τήρηση όλων των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία .
 • Παροχή υπηρεσιών Logistics σύμφωνα με ISO 9001:2008
Scroll to Top