Υπηρεσίες

Η ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. το 2019 προχώρησε σε μια στρατηγική κίνηση απόκτησης εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας αγροχημικών ειδών στο Ύπατο Βοιωτίας ( πρώην BAYER). Ήταν το πρώτο μονοπάτι για την εξέλιξη της εταιρείας από απλό διανομέα αγροχημικών ειδών σε συσκευαστή με τελικό προορισμό σε παραγωγό.

Στην επιτυχία συνετέλεσαν και μεγάλες συνεργασίες με εταιρείες όπως ISAGRO, SHARDA, HELM, PROBELTE, OMEX.

Χάρη στην εξαιρετική θέση της εγκατάστασης του εργοστασίου η εταιρεία ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ προέβη και σε επέκταση σε νέο κλάδο, αυτό των Chemical Logistics, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες αποθήκευσης, διακίνησης αλλά και παραγωγής και συσκευασίας φυτοφαρμάκων (παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω).

Προκειμένου να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών, απέκτησε τις δικές της εγκαταστάσεις Chemical Logistics στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας συνθήκες έγκαιρης εξυπηρέτησης για όλο το δίκτυο των αποθετών στην Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.

Scroll to Top