Αμπέλι επιτραπέζιο Μοσχάτο στη Μεταμόρφωση Καστοριάς.

Δημοσιεύτηκε 10/01/2022

Παραγωγός: Μαρκόπουλος Παναγιώτης.
Έγινε εφαρμογή στην ανθοφορία με Fytoamino και Ακολούθησαν 2 εφαρμογές με Fytoamino mix στα στάδια της αγουρίδας και του γυαλίσματος.
Οι ανάγκες σε ασβέστιο καλύφθηκαν με 2 εφαρμογές Calmax Ultra.
Το αποτέλεσμα….τουλάχιστον εντυπωσιακό.
Τα τσαμπιά ιδιαίτερα ποιοτικά ήταν περισσότερα από τα φύλλα!!!!

Scroll to Top