Κολοκύθια Pleiades F1 και Hiba F1 της SAKATA από την ΚΑΡΒΕΛΑΣ

Δημοσιεύτηκε 06/10/2021

Κολοκύθια Pleiades F1 και Hiba F1 της SAKATA από την ΚΑΡΒΕΛΑΣ


Τα νέα κολοκύθια του οίκου της SAKATA από την ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ αποκλειστικά για την Ελληνική αγορά.

Πλήρη πακέτα αντοχών και εξαιρετική πορεία και σε ακραίες ζέστες.

Scroll to Top