Νέες Θέσεις εργασίας: Βιοτεχνολόγος, Χημικός, Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής

Δημοσιεύτηκε 12/02/2021

Η Εταιρία ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕΕ με πολυετή παρουσία στο χώρο των Κτηνοτροφικών εφοδίων, των Γεωργικών Εφοδίων, των Chemical Logistics και της Συμβουλευτικής αναζητά:

 • Βιοτεχνολόγο με έδρα το εργοστάσιο της εταιρίας στο Ύπατο Θηβών,
 • Χημικό/Βιολόγο για τις ανάγκες του χημείου του εργοστασίου της εταιρίας στο Ύπατο Θηβών και
 • Γεωπόνο με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι συνάφειας με το αντικείμενο της θέσης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση

Ατομικές Ικανότητες:

 • Επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Φαντασία και δημιουργικότητα
 • Αντίληψη/Κατανόηση

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση άλλης γλώσσας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@karvelasavee.gr

Για τα βιογραφικά που λαμβάνονται τηρείται διαδικασία απόλυτης εχεμύθειας και τηρούνται στο αρχείο της εταιρίας για έξι μήνες.

Scroll to Top