Προσφορά Εργασίας

Δημοσιεύτηκε 27/07/2021

Η Εταιρία ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. με πολυετή παρουσία στο χώρο των Κτηνοτροφικών
εφοδίων, των Γεωργικών Εφοδίων, των Chemical Logistics και της Συμβουλευτικής αναζητά: Γεωπόνο Ζωικής Παραγωγής/Κτηνίατρο για τη θέση του Πωλητή/Τεχνικού
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο συνάφειας με το αντικείμενο της θέσης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Διετή Εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους Άνδρες Υποψηφίους

Ατομικές Ικανότητες:

 • Επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Φαντασία και δημιουργικότητα
 • Αντίληψη/Κατανόηση
 • Πελατοκεντρική αντίληψη 
 • Επιθυμητά προσόντα:
 • Γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο και tablet
 • Πρόσθετη Ιδιωτική ασφάλιση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@karvelasavee.gr. Για τα βιογραφικά που λαμβάνονται τηρείται διαδικασία απόλυτης εχεμύθειας και διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας για έξι μήνες.

Scroll to Top