Θειικός χαλκός πενταυδρικός ρυζάκι

Κατηγορίες: ,

Χαλκός: 25%

Θειϊκός χαλκός πενταυδρικός: 98%

Αδιάλυτη ύλη: 0,01%

Ελεύθερο θειϊκό οξύ (Η2SO4): 0,05%

Σίδηρος: 128ppm

Μόλυβδος: 18 ppm

Νικέλιο: 48ppm

Kάδμιο<0,1 ppm

Δείτε το MSDS

Scroll to Top