Ιχθυάλευρο

Ιθχυάλευρο πιστοποιημένο διάφορων ποικιλιών και ειδών πρωτεΐνης διατίθεται σε Big Bag αλλά και σακί.

Scroll to Top