Νιτρική Αμμωνία

Νιτρική αμμωνία σε ξηρή βάση 97,1% min

Άζωτο: 34,4% min

Υγρασία: 1% max

Εύφλεκτα υλικά: 0,2% max

Διατήρηση ελαίου: 4% max

PH: 4,5 min

Βαρέα μέταλλα: 10 mg/kg max

Δείτε το Δελτίο Προδιαγραφών

Δείτε το MSDS

Scroll to Top