Πολυφωσφορικό Αμμώνιο 11:37

Ν: 11% min

P2O5: 37% imn

N+ P2O50: 48% min

MgO: 0,35% max

F: 0,12% max

Εμφάνιση: πράσινο

pH: Ουδέτερο

Δείτε την ανάλυση

Δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Scroll to Top